Kodukord

 • Pidustuste ettevalmistusi saab tulla tegema 15 minutit ennem peo algust ning pidu peab lõppema broneeritud aja lõppedes. Peoruum on teie kasutuses 3 tundi.
 • Peo lõppedes palume ruumid üle anda samas korras  kui kättesaamisel: mänguvahendid peavad olema selleks ettenähtud kohas ning pallimeri korda seada, praht põrandalt ja üheskordsed nõud prügikastis, kasutatud nõud pestuna köögis. Lisatasu eest on võimalik tellida koristusteenus mängumaa poolt. Palume sellest ette teatada hiljemalt enne ürituse algust.
 • Palume vabastada peoruum õigeaegselt broneeritud aja lõppedes. Kui toas koheselt pidu ei järgne on võimalik pikendada peoruumi kasutusaega tasudes selle eest vastavalt mängumaa hinnakirjale.
 • Üleriided ja välisjalanõud palume jätta varna.
 • Viibi mängumaal ainult vahetusjalanõudes või sokkides, paljajalu või välisjalanõudes mängumaal viibimine ei ole lubatud.
 • Ürituste juures peavad viibima täiskasvanud, kes teostavad ka järelvalvet mängumaa õige kasutamise üle.
 • Ruumide rentija vastutab Mängumaal olevate laste ohutuse eest ja selgitab lastele ning külalistele ohutusreegelid.
 • Külastajad on kohustatud kompenseerima kahju rikkutud või kaotatud mänguasjade ja tehnika eest.
 • Mängutuba ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest. Mänguasju ei ole lubatud koju viia.
 • Batuudil võib korraga hüpata 1 laps.
 • Palume kasutada mängumaale kuuluvaid mänge ja muud inventari heaperemehelikult. Vara tahtlikul kahjustamisel või hävitamisel on mängumaal õigus nõuda kahju hüvitamist.
 • Sünnipäeva sööki ja jooki tarbitakse selleks ettenähtud kohas ehk kööginurgas.
 • Mängualale on keelatud minna nätsu, kommi, söögi, joogi ning teravate esemetega (nuga, käärid jms.)
 • Mängumaa ruumides ei tohi suitsetada ega tarvitada alkoholi.
 • Keelatud on kaasa tuua ja kasutada enda poolt toodud elektrilisi seadmeid (kohviautomaat, heliseadmed, jne). Ainult kokkuleppel.
 • Mängutoas on keelatud viibida lemmikloomadega.
 • Ronimisala ja liumägi on kasutamiseks alates 3. eluaastast.
 • Mängumaal on keelatud kasutada tordivulkaane, säraküünlaid ja teisi suurt leeki või suitsu tekitavaid vahendeid.
 • Broneerimistasu aja tühistamisel tagastamisele ei kuulu.
 • Mängualas põrandamattide eemaldamine keelatud.
 • Ronilas mitte rippuda/ronida võrkude küljes. Võrgud on kaitse mitte atraktsiooni eesmärgil.
 • Ronila on kasutamiseks ainult lastele, täiskasvanutel palun mitte siseneda ronila turnimistele. V.a juhul kui laps vajab abi väljumisel.
 • Mänguronilat kasutada vaid eesmärgiliselt. St liumägi on alla laskmiseks, trepp üles ronimiseks. Alad mis on võrguga eraldatud on mitte kasutamiseks.
BRONEERI